آخرین جزئیات پرواز روز اربعیناعلام کرد:

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: در ۱۰ روز اربعین بلیط چارتر نمی فروشیم و فروش پروازهای اربعین بر عهده شرکت های هواپیمایی است.

عقیق: رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: در ۱۰ روز اربعین بلیط چارتر نمی فروشیم و فروش پروازهای اربعین بر عهده شرکت های هواپیمایی است.

زمان پروازهای اربعین از ۱۵ تا ۳۰ شهریور می باشد.

از ۱۲۰ پرواز به ۱۵۵ پرواز رسیدیم و در ایام اربعین ۲۳۰ و اگر ظرفیت فرودگاه نجف اجازه دهد.
آماده رسیدن به ۲۵۰ پرواز در هفته هستیم.

قیمت اعلام شده پروازها از تهران شش میلیون تومان است و قیمت ها با سایر مقاصد متفاوت خواهد بود.

تمامی پروازها به فرودگاه نجف و برخی به فرودگاه بغداد خواهد بود.

این روزها از مقاصد فرودگاهی مرزی مانند آبادان-اهواز-کرمانشاه و مشهد افزایش پروازها را خواهیم داشت.

در صورت وجود تخلف از سوی آژانس ها و ایرلاین ها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به هیچ عنوان در فرودگاه بلیط نمی فروشیم و مسافران باید گواهی ۲ دوز واکسن و آزمایش PCR داشته باشند.