آلگری: نگران مصدومیت دی ماریا نیستم. برمر من را شگفت زده کرد


یووه ۲۱ را هدف بگیرید

دهن خدمت برمر یه جایی نیمه راه دنبال براردی میگشت 😆👏🏻
اگر مصدومیت متوقف شود، تیم عالی است
مکس، این بازیکنان به شدت آسیب دیده را مجبور کن فقط در بازی های بزرگ حضور داشته باشند
حالا کافی است دیماریا با رم بازی کند
پ.ن: دوستان میگن بعد از استراحت کوادرادو به سمت چپ تیم رفت ولی نمیگن هوش مربی بوده.
خود بازیکن جایش را عوض نمی کند!