آمار فوتی‌های کرونا، درست در این لحظه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸وزارت بهداشت آمار فوتی‌های کرونا درست در این لحظه ۸ اردیبهشت ماه را ۱۷ نفر گفتن کرد.