آمار فوتی‌های کرونا امروز ۱۴۰۱/۰۲/۲۲بر اساس آمار، فوتی‌های کرونا امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۳ نفر اعلام شد.