آمریکا باید نیروهای شخصی را به تایوان اعزام تنبل


به نوشته آنلاین مکان تایپه تایمز، جان بولتون مشاور سابق ایمنی سراسری آمریکا همراه خود ملاحظه به حمله روسیه به اوکراین نیازمند ایمنی اجتناب کرده اند تایوان همراه خود دلسرد کردن سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش شده است.

وی ذکر شد کدام ممکن است این به معنای افزایش بودجه دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیق همکاری بین ۲ نظامی است.

به مشاوره بولتون، این علاوه بر این نشان می دهد که آمریکا نیروهای شخصی را در جزیره خودگردان مستقر خواهد کرد، چون آن است در گذشته اجتناب کرده اند سال ۱۹۷۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن مناسب روابط دیپلماتیک مناسب بین تایوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بود.

در نوامبر سال قبلی، فارین پالیسی گزارش داد کدام ممکن است همراه خود رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار جان بولتون، انواع نیروهای آمریکایی در تایوان تحمل مقامات ترامپ مرتفع است.

بولتون اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۸ به همان اندازه ۲۰۱۹ در مقامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت کرد.

بولتون همراه خود ردیابی به تمایز‌های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه‌ای این قلمرو همراه خود اروپا، هدایت تحمیل ساختاری شبیه ناتو در قلمرو هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس آرام را رد کرد، با این حال «ذکر شد‌وگوی امنیتی» گروه چهارجانبه را گامی خوش بینانه در جهت مقابله همراه خود «تهاجم» چین به قلمرو توضیح دادن کرد.

او ذکر شد بدون در نظر گرفتن رویکرد خلاقانه تر باشد، بیشتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند همکاری ارتش نزدیکتر اجتناب کرده اند طریق گروه هایی شبیه ACUS (استرالیا، بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا) شد. بولتون علاوه بر این هدایت کرد کدام ممکن است ژاپن برای افزایش کشش شخصی به این هماهنگی بپیوندد.

بولتون علاوه بر این اجتناب کرده اند انتصاب شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن برای استقرار تسلیحات هسته ای آمریکا در ژاپن برای افزایش اهمیت این ملت شناخته شده به عنوان بازیگر قلمرو ای استقبال کرد.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: آمریکا همه وقت بهتر از دوست تایوان {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک کشورهای تولید دیگری شبیه ژاپن، حمایت تایوان وسیع {خواهد بود}.