آمریکا و اتحادیه اروپا آمادگی توافق با ایران را ندارند


به گزارش شفاف، سید محمد مرندی روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت: رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از کشتار ایرانی ها توسط صهیونیست ها با سران رژیم اسرائیل دیدار کرد. اگرچه رژیم دارای تأسیسات هسته ای مخفی و سلاح های هسته ای است، اما مذاکرات دوستانه ای با آنها داشته است. او پیش از نشست هیئت رئیسه آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) مذاکرات فوری انجام داد. آمریکا و اتحادیه اروپا آمادگی توافق را ندارند، بنابراین ایران تلافی خواهد کرد.