آندره آ استراماچونی: هر تماس استقلالی را رد می کنم!


روملو لوکاکو

برای نمونه
# انحصاری
منبعی از وزارت ورزش گفت: این وزارتخانه با توافق استقلال و استراماچونی مخالفت کرد! 😡😡😡😡😡😡

تف بر سجادی بی آبرو

این لنگ نمی خواهد استقلال را به دست بیاورد

این بی ناموس خیلی سوخت و در جشن قهرمانی ما شرکت نکرد 😡😡😡😡😡😡