آنها آرزو کرد تبدیل کردن بقیع شدنداین سیستم حجت الاسلام شهاب در ماه ممکن است:

حجت الاسلام شهاب مرادی همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند این سیستم صبحگاهی ماهنامه آل سعود، ذکر شد: دولتمردان در قیامت می پرسند چرا کوتاهی می کنید؟ چرا می خواهیم حرم امام حسن (علیه السلام) بسازیم؟

از محسوس تر: حجت الاسلام شهاب مرادی همراه خود انتقاد از حداکثر اجتناب کرده اند این سیستم صبحگاهی آل سعود، ذکر شد: در قیامت اجتناب کرده اند مسئولان دولتی می پرسند کدام ممکن است چرا مختصر آمده اند؟ چرا می خواهیم حرم امام حسن (علیه السلام) بسازیم؟

آقایان چرا آل سعود را در مجامع در سراسر جهان امتحان نمی کنید؟

ویدئوی این نظر ها را در زیر ببینید:

بازدید: ۰