آیا آب زیاد است؟ : تغذیه


مدام می شنوم “آب بیشتر بنوش ، آب بیشتر بنوش”. من فقط وقتی احساس تشنگی می کنم می نوشم اما مدام به من می گویند که باید بیشتر بنوشم.

اگر چنین است ، دلایل علمی این که چرا نمی توانم در زمان تشنگی نوشیدنی بخورم ، چیست و چه نکاتی را برای یادآوری نوشیدن منظم خود به شما توصیه می کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید