آیا افراد همان مقدار چربی را به همان میزان کالری ذخیره می کنند؟ : تغذیه


من فکر می کنم وزن حداقل تا حدودی ژنتیکی است. من می دانم که مردم می گویند مردم در برآورد میزان کالری دریافتی خود بد عمل می کنند ، اما من نمونه های زیادی را دیده ام که معتقدند ژنتیک هیچ نقشی ندارد. س Myال من این است که با کالری اضافی ، برخی چگونه آنها را می سوزانند و چگونه برخی آنها را به عنوان چربی ذخیره می کنند؟ توده عضلانی بیش از حد کالری می سوزاند ، متابولیسم افراد متفاوت است ، آیا فردی که متابولیسم سریع دارد دمای بدن کمی بالاتر است یا واقعا انرژی به کجا می رود؟

دیدگاهتان را بنویسید