آیا به دنبال اطلاعات جامع در مورد گلوکز ذرت و موارد دیگر هستید؟ : تغذیه


به تازگی چندین مورد عدم تحمل غذایی تشخیص داده شده است که یکی از آنها ذرت و آب ذرت است. به نظر می رسد برخی از مواد تشکیل دهنده بسیاری از (بسیاری!) غذاهای موجود از ذرت تهیه می شود. مرتب سازی بر اساس اطلاعات کمی دشوار می شود.

آیا کسی می تواند در چنین شرایطی کمک کند؟ متشکرم.

دیدگاهتان را بنویسید