آیا خواب ساده در روز باعث تقویت مغز می شود؟
ریتم طبیعی شبانه روزی بدن حدود ساعت ۲ یا ۳ بعد از ظهر انرژی خود را از دست می دهد و “احساس معروف افسردگی بعد از ظهر” را ایجاد می کند. به جای مبارزه با این اتلاف انرژی، اگر با آن موافق باشید، طبق تحقیقات علمی، می توانید مزایای واقعی را برای مغز خود به ارمغان بیاورید و حتی بهره وری خود را افزایش دهید.