آیا مرغ و برنج در Chipotle سالم هستند؟ : تغذیه


اگر درست سفارش دهید چیپوتل همه غذا است. و سطح سدیم خوب است مگر اینکه فشار خون داشته باشید.

اگر در مک دونالد گوشت گاو دریافت می کنید ، گوشت پستانداران را می خورید که برای سرطان مقعد سرطان درجه 2 است ، اگر برای شما مهم است. و به ویژه گوشت قرمز سالم نیست. مرغ از این سالم تر است اما مک دونالد مرغ آنها را سرخ می کند ، درست است؟ چربی های اشباع به احتمال زیاد زیاد هستند و چربی های اشباع کلسترول LDL سرم را افزایش می دهند.

چیپوتل می تواند نسبتاً سالم باشد

دیدگاهتان را بنویسید