ابتلای ۹۶ نفر به سرخک در ملت/ دلایل وزرات بهداشت در خصوص پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند این بیماری


به گزارش شفاف، محسن زهرایی، رییس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی افزود: اجتناب کرده اند مجموع قربانیان به سرخک در ملت، ۲۸ فرد مبتلا ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ فرد مبتلا غیر ایرانی(افغان) هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به اینکه طی یکسال جدیدترین همه‌گیری سرخک در همسایه های شرقی رخ داده، ورود این بیماری به کشورمان شدید است.

ابتلای ۹۶ نفر به سرخک در کشور/ توضیحات وزرات بهداشت در خصوص پیشگیری و مراقبت از این بیماری

وی تصدیق شد: نزدیک به اینکه طی ماه‌های جدیدترین خروج افغان‌ها اجتناب کرده اند کشورشان اصولاً شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت زیادی اجتناب کرده اند آنها کدام ممکن است به ایران آمدند، بالقوه است به سرخک مبتلا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل باعث شیوع این بیماری در کشورمان شده باشد.

زهرایی تاکیدکرد: اصولاً قربانیان به سرخک گروه سنی زیر ۱۰ سال بویژه زیر ۵ سال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارد خانوار ها، واکسن سرخک فرزندان شخصی را در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ ماهگی در ۲ نوبت تزریق کنند، جاری بالقوه است {به دلیل} همه گیری کرونا طی ۲ سال جدیدترین یا به توضیحات تولید دیگری، این گروه سنی واکسن را بدست آمده نکرده باشند کدام ممکن است نزدیک به اینکه کشف نشده شیوع بالای سرخک قرار دارند، باید واکسینه شوند.

این مقام پاسخگو برای در وزارت بهداشت تصریح کرد: اتباع غیر ایرانی نیز فرزندان شخصی را با برای مشاوره نزدیک‌ترین وسط بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی به سمت بیماری سرخک واکسینه کنند.

سرخک یکی اجتناب کرده اند مسری ترین بیماری های غفونی است، به منظور که بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت اشخاص حقیقی ظریف در تصمیم نزدیک با فرد مبتلا آلوده می شوند. براساس گزارش گروه جهانی بهداشت سالیانه ۲۰۰ هزار کودک را به کام از دست دادن زندگی می کشد. اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۳ این سیستم واکسیناسیون در ملت علیه سرخک با واکسن سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون(MMR) در ۲ نوبت ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ ماهگی انجام تبدیل می شود.

بیماری سرخک خوب بیماری حاد است کدام ممکن است به وسیله ویروسی اجتناب کرده اند گونه موربیلی ویروس (اجتناب کرده اند خانوار پارامیکسو ویروس) تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان تنها مخزن آن می باشد. مبتلایان نامشخص/ قطعی جزو اسبابک ها مشمول گزارش بلافاصله(در عرض ۲۴ ساعت اول مراجعه) به وسط بهداشت هستند؛ این گزارش نزدیک به مهلت روزی واکسیناسیون اطرافیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی تردد فرد مبتلا در اماکن کلی، اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار است.

سوئیچ بیماری به صورت اولین اجتناب کرده اند شخص به شخص اجتناب کرده اند طریق ذرات «آئروسل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا بوسیله تصمیم مستقیم با ترشحات سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوی شخص فرد مبتلا صورت می پذیرد. اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری اجتناب کرده اند سه روز قبل از این اجتناب کرده اند آغاز علائم تا ۴ روز بعد اجتناب کرده اند آغاز “بثورات جلدی” (تنظیم قابل ملاحظه در احساس یا رنگ منافذ و پوست کدام ممکن است بالقوه است دچار خارش، پوسته پوسته شدگی، زبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا تحریک شود) آلوده کننده می باشند. در مناطقی با آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای گرمسیری، متعدد اجتناب کرده اند اسبابک ها سرخک در سراسر فصل خشک رخ می دهد در حالی کدام ممکن است در مناطق با آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای معتدله سر بروز بیماری در اواخر زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل بهار رخ می دهد.

بعد اجتناب کرده اند فاصله کمونی (فاصله نهفتگی) کدام ممکن است گاهی اوقات حدود ۸ الی ۱۵ روز متغییر است (این دوران ممکن است ۷ الی ۸ روز باشد)، علائم اولین برای ادغام کردن تب، خستگی، سرفه، آب ریزش اجتناب کرده اند سوراخ بینی، سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک ملتحمه در اشخاص حقیقی گمشده امنیت به بیماری به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر ۲ تا ۴ روز بعد اجتناب کرده اند علائم مقدماتی، راش جلدی تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل صورتی یا راش «ماکولوپاپولر» در پایین گوش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت، در کنار با تب بالا به نظر می رسد تبدیل می شود سپس به اندام های هیکل توسعه می یابد.

تأمین: خبرگزاری فارس