اتوبوس های برقی ایران به زودی پلاک می شوند


تست بهینه سازی و بررسی خطا و خطای اتوبوس در آبان ماه برای رفع خط تولید انجام می شود…

بوس ‌ رابوس ‌ را

مدیر طرح های کلان ستاد توسعه فناوری های حوزه فضا و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی گفت: اتوبوس های برقی ایران کمتر از یک سال دیگر شماره گذاری می شوند.

به گزارش صداوسیما، شهریار زینی با بیان اینکه مهم ترین موضوعی که برای ما در اولویت است، استفاده از اتوبوس های برقی در حمل و نقل عمومی است، گفت: انجمن اتوبوسرانی را تشکیل داده ایم تا به زودی حداقل برای این کار قرارداد ببندیم. ۵۰۰ اتوبوس برقی

مهندس زینی با بیان اینکه نمونه اولیه این اتوبوس در مهرماه امسال آماده می شود، گفت: تست بهینه سازی و بررسی عیوب و خطاهای اتوبوس در آبان ماه انجام می شود تا به خط تولید منتقل شود. و کمتر از یک سال دیگر شاهد پلاک و عملکرد این اتوبوس خواهیم بود.» ما یک اتوبوس خواهیم بود.

مدیر طرح های کلان ستاد توسعه فضایی و فناوری های حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص ایستگاه های شارژ اتوبوس برقی گفت: اتوبوس برقی بدون ایستگاه شارژ قابل طراحی نیست اما به فکر ایستگاه های شارژ خود نیز هستیم. همزمان با ساخت اتوبوس.

وی با بیان اینکه ایستگاه های شارژ این اتوبوس «شارژ شبانه»، «شارژ سریع» و «ترکیبی» است، گفت: ایستگاه های شارژ در پایانه های اتوبوسرانی خواهد بود.
مدیر طرح های کلان ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایستگاه های شارژ سریع ایستگاه های میانی محسوب می شوند که در صورت نیاز به شارژ اتوبوس در طول روز در این ایستگاه توقف می کنند.

به گفته آقای زینی، هنوز تعداد این ایستگاه ها مشخص نشده است، اما برخی از این اتوبوس ها باید در مسیر بهارستان-جمهوری باشند.
مدیر پروژه های کلان ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تفاهم با وزارت کشور برای این منظور، گفت: این موضوع بزرگتر از قرارداد با وزارت کشور است. شهرداری و وزارت کشور تصمیم می گیرند که این اتوبوس ها در کدام شهرها، کلانشهرها یا استان ها استفاده کنند.