اجتماع بزرگ امام رضایی ها در حال برگزاری استجمعه ۱۰ خرداد؛

اجتماع بزرگ امام رضایی ها روز جمعه ۱۹ خرداد در دانشگاه تهران برگزار می شود.

عقیق: اجتماع بزرگ امام رضایی جمعه ۱۹ خرداد در دانشگاه تهران برگزار می شود.

این تجمع با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات مذهبی در اعتراض به اهانت به ساحت پیامبر اعظم (ص) و امام هشتم (ع) برگزار می شود.

برنامه مذکور روز جمعه ۱۹ خردادماه ساعت ۱۷:۳۰ در دانشگاه تهران برگزار می شود.