اجتناب از “غذاهای فراوری شده” – چگونه از لیست مواد تشکیل دهنده تشخیص می دهید؟ : تغذیه


سلام بچه ها. احتمالاً یک سوال پیچیده است اما وقتی به ما توصیه می شود از غذاهای فراوری شده زیاد پرهیز کنیم ، در واقع چه موادی مضر هستند؟

بسیاری از غذاهای گیاهی / گیاهی دارای انواع مواد تشکیل دهنده و همچنین میله های پروتئینی هستند. اما چگونه می توان تفاوت بین افزودنیهای “OK” و مواد کثیف را تشخیص داد؟

آیا چیزهای بیشتری برای دیدن وجود دارد تا دیگران؟ من نمی توانم تصور کنم که رنگهای خوراکی به ویژه مضر هستند ، اما موارد OBV مانند چربی های ترانس باعث سرطان می شوند.

ویرایش: من نمی پرسم چگونه می توان تشخیص داد که موردی در حال پردازش است. من سعی می کنم بپرسم کدام مواد شیمیایی / مواد واقعاً خطرناک هستند که باید به هر قیمتی از آنها اجتناب شود. به عنوان مثال روغن پالم.

دیدگاهتان را بنویسید