اجرای رتبه‌بندی مدرسین در یک واحد ماه بلند مدتبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، عبدالله ایزدپناه در گردهمایی فرهنگیان انقلابی با ردیابی به سالروز بزرگداشت مقام معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت شهید مطهری اظهار کرد: شهید مطهری به گونه‌ای در نوع محله ما بی همتا است؛ مردی کدام ممکن است صاحب همه علوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر دانشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده‌ای می‌بینید کدام ممکن است در همه مقیاس صاحب تذکر باشد. مطهری عالی عارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله‌شناس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انگیزه، انسان بی‌نظیری است. زودرس هفته معلم را گرامی می‌داریم.

وی یکپارچه داد: عملکرد معلم در محله اسلامی، نقشی ستودنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ‌کس نمی‌تواند انکار تنبل کدام ممکن است مدرسین نمی‌توانند عملکرد بی نظیر را تفریحی کنند. اگر در محله، صنوف را ظاهر شد کنیم می‌بینم کدام ممکن است مدرسین می‌توانند عملکرد بی نظیر را در اداره محله داشته باشند، شبیه به گونه کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند انقلاب عملکرد اساسی ایفا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز نیز با یکپارچه این کار باید در اداره ملت نقشی انتقادی داشته باشند.

اصولاً بیاموزید:

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: مدرسین تاسیسات تولیدی انسان‌سازی هستند. بخش عظیمی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی محله در اختیار مدرسین است لذا می‌توانند عملکرد فوق العاده موثری نیز در هدف تعالی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عکس آن عملکرد را داشته باشند. آمار مدرسین شهید نماد می‌دهد کدام ممکن است عملکرد آن‌ها در نبرد بی‌نظیر بود؛ بخش اعظمی اجتناب کرده اند نبرد بر دوش محله فرهنگیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌آموزان بود.

ایزدپناه خطاب به فرهنگیان عنوان کرد: اکنون نیز برای یکپارچه استقلال ملت، می‌توانید نقشی کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق داشته باشید. مدرسین باید هوشیار باشند از دشمن در نبرد ارتش ناکام ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله در نبرد مالی نیز ناکام می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند این مسیر رفتن می‌کنیم. محله رو به ترقی است با این حال بالقوه است در برخی ادوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در مقامات حال یا زودتر اشتباهاتی وجود داشته باشد با این حال دشمن فشار سنگینی را در تعدادی از سال قبلی به محله وارد کرد.

وی بازگشت به شد: {در این} دوران بدون در نظر گرفتن اینکه باقی مانده است تحریم‌ها باقی است، عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کنیم. تجزیه و تحلیل‌ها نماد می‌دهد کدام ممکن است ما بدهی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه بدهی‌ها توسط مقامات تیز کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حضور در ساحل هستیم. دشمن نمی‌خواهد ما به ساحل برسیم، دشمن مشاهده شده کدام ممکن است حرکت نظام رو به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به ورودی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً آغاز به تخلیه ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاس در دنیای آنلاین ما کرده است در حالی کدام ممکن است {در این} نظام، یاس {وجود ندارد}.

رئیس مجمع نماینگاه خوزستان در خصوص پیگیری مطالبات مدرسین تاکید کرد: فرهنگیان گران، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس به جد ظاهر شد ویژه‌ای به مطالبات فرهنگیان دارد، حتی در مقامات در گذشته نیز این ظاهر شد وجود داشت با این حال منابعی وجود نداشت.

وی با دقیق اینکه مجلس با حساسیت خاصی در تایید وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش حرکت کرد، اظهار داشت: در ۲ سال قبلی بخش زیادی اجتناب کرده اند انجام مجلس، بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش محور شد. ۹ در مجلس ۹ در مقامات حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در مقامات زودتر ظاهر شد این گونه نبوده است کدام ممکن است به فرهنگیان جفا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا خواهید کرد را درک کرده‌ایم.

ایزدپناه با ردیابی به اجرایی شدن ساختار رتبه‌بندی مدرسین دقیق کرد: بحث رتبه‌بندی مدرسین به مدت ۱۰ سال به جایی نرسیده بود. مجلس اجتناب کرده اند روز اول در نشست با مقامات، وزارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون آموزش، بحث رتبه‌بندی را پیگیری کرد؛ این رتبه‌بندی باید به خودت را پیدا کن می‌رسید. در مقامات زودتر لایحه به مجلس رسیده بود، پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل‌ها دیدیم {در این} لایحه آنچه فرهنگیان می‌خواستند، نبود با این حال در مجلس آن‌قدر روی آن کار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکش‌کاری کردند تا ایرادات تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان پس اجتناب کرده اند امتحان شده‌های فوق العاده، به سطح مناسبی رسید.

وی در طولانی مدت تاکید کرد: این هفته آیین‌نامه آخرین ساختار رتبه‌بندی آخرین می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت عالی ماه بلند مدت اجرایی می‌شود. به این منظور ۲۵ هزار میلیارد تومان اندیشه در مورد شده بود کدام ممکن است آن را ناکافی دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ هزار میلیارد تولید دیگری اضافه کردیم.

انتهای پیام/