اجرای «سلام فرمانده» در صحنه قتل حاج قاسمفیلم |

سرود “سلام فرمانده” توسط جمعی از کودکان و نوجوانان در فرودگاه بغداد همزمان با قتل قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اجرا شد.

عقیق: سرود سلام فرمانده در ماه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد استقبال قرار گرفته و مردم این سرود را به زبان های مختلف اجرا کرده اند.

در عراق پس از اجرای سرود فرمانده در کربلا و آخرین نمایشگاه بین المللی کتاب کودک بغداد، جمعی از کودکان و نوجوانان مکتب شهید قاسم سلیمانی بغداد در محل شهادت حاج قاسم و ابومهدی العلیه السلام از سردار استقبال کردند. . -مهندس.

بر همین اساس دانش آموزان با در دست داشتن تصاویری از شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس، سرود «سلام فرمانده» را در فرودگاه بغداد و محل شهادت شهدای مقاومت خواندند که در فیلم مشاهده می کنید:

بازدید: ۲۱

بازدید: ۱۰