اجساد کوهنوردان مفقود سه ماه بعد در کوه های میچو پیدا شدبه خوب گزارش خبرگزاری مخفی به گزارش مهر، علی الشهودی افزود: این ۲ کوهنورد اهل بانیاس شهرستان هریس در زمستان ۱۴۰۰ در ارتفاعات مشداغ (محله دره) مفقود شدند.

وی یکپارچه داد: اجساد این ۲ نفر بلافاصله توسط کوهنوردان منطقه کوه شبستری در ضلع شمالی قره داشلار (موجود در دره) پیدا شد.

این ۲ کوهنورد در ۱۶ ژانویه سال قبلی در Micho Highlands مفقود شدند.

میشو یکی اجتناب کرده اند کوه های آذربایجان شرقی است کدام ممکن است بین شهرستان های شبستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرند قرار دارد.