اختراع بیش اجتناب کرده اند ۱۷۷ هزار قاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال قاچاقبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، معاون مالی پلیس ایمنی مالی تهران غول پیکر اجتناب کرده اند اختراع بیش اجتناب کرده اند ۱۷۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ هزار قاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال خبر داد.

اصولاً بیاموزید:

آجیل در جاده تهران اختراع شد

۳۰۰۰ میلیارد ریال بسیاری از جرایم مالی طی ۲۴ ساعت قبلی اختراع شد

سرهنگ علی اصغر محمدیان در تشریح عمیق خبر فوق، دلیل داد: پس اجتناب کرده اند اقدامات احتیاطی، اطلاعاتی مبنی بر قاچاق ظروف آشپزخانه (قاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال) توسط اشخاص حقیقی در قلمرو باقرشهر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند کپی مدارک گمرکی اخذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی شد. اصل مونتاژ. این محل قرارگیری طی ۴۸ ساعت قبلی تحمل نظارت نامحسوس اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی قرار داشت.

وی شکسته نشده داد: سرانجام همراه خود توافق قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی، ماموران اداره کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس پلیس راهور در جریان بازرسی اجتناب کرده اند خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده انبار به مقدار بیش از حد اجتناب کرده اند محل بازدید کردند کدام ممکن است {در این} میان ۱۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ قطعه بسیاری از اقلام وجود داشت. قاشق خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال اختراع شد.» در تحقیقات اولین خاص شد مدارک حاضر شده همراه خود کالاهای حال سازگار شدن ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب کالا در محل حادثه حضور نداشته است.

سرهنگ محمدیان تصریح کرد: پس اجتناب کرده اند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی محتویات کارتن ها خاص شد علامت درج شده روی کارتن ها همراه خود آنچه موجود در کارتن است سازگار شدن ندارد.

این مقام انتظامی همراه خود ردیابی به اینکه تحقیقات تکمیلی برای خاص شدن انبار دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب بی نظیر کالا توسط کارآگاهان شکسته نشده دارد، افزود: همراه خود توافق {انجام شده} کلیه موارد به در کنار متهم به پلیس اعلان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ۱۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ قاشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ میلیارد ریال قطعا ارزش آن را دارد گذاری شد.

سرهنگ محمدیان اجتناب کرده اند ساکنان خواست: در صورت تبصره اجناس قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار شده همراه خود شماره تلفن ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ هر دو ۰۹۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ همراه خود پلیس تصمیم بگیرند.

تأمین: فارس

انتهای پیام/