اختصاص ۱۷ میلیارد تومان اعتبار برای طرح افزایش تولید در استان


گزارش کردن تابناک ایلام; زارع افزود: ستاد اجرایی بر اساس اهمیت و ضرورت این طرح به کمک جهاد کشاورزی آمده و قصد دارد در افزایش بهره وری ظرفیت بارندگی در کشور نقش آفرینی کند.

گفت: با کمک یکی از دوستان در طرحی برای شروع جهش تولید دیم استان از ۴۰ هکتار به ۷۰ هزار هکتار رسید.

کشاورز تصریح کرد: هدف ما این است که در پایان سال زراعی ۱۰۴ هزار تن ظرفیت تولید در نخود، عدس، علوفه، دانه های روغنی، گندم و گیاهان که امسال برای اولین بار برای دستیابی به آن وارد طرح جهش تولید شد.

وی ادامه داد: سهمیه ای برای استان برای خرید ۷۲ ادوات کشاورزی در نظر گرفته شد که شامل ۸ میلیارد تومان می شود و ۱۰۰ درصد ادوات کشاورزی پرداختی وارد استان شد.

زارع افزود: ۱۸۰۰ لیتر کود برای بذر اجناس در سال جاری تهیه و توزیع شده است.