ادعای جنجالی رامین رضاییان: ماهی ۶ میلیارد تومان دستمزد
من از باشگاه پرسپولیس تشکر کردم و من هم خیلی همراهی کردم که این اتفاق افتاد. الان آقای درویش صحبت کرد و حرف درستی هم زد، اما این رقمی که دادند، پول یک ماه از قراردادم در الدحیل بود. آن‌ها قرارداد من را دارند و می‌دانند که در الدحیل چقدر قرارداد بسته بودم.