ارتباط مرگ ناشی از کرونا با سبک زندگی ناسالم چیست؟


پس از انجام تحقیقات لازم، محققان به ارتباط بین مرگ و میر ناشی از کرونا و سبک زندگی ناسالم پی بردند.

گروهی از محققان موسسه قلب و عروق جان اوشنر در نیواورلئان، ایالات متحده، مطالعه جدیدی را برای بررسی ارتباط بین سبک زندگی ناسالم و مرگ و میر ناشی از کرونا انجام دادند. محققان میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را با سبک زندگی، چاقی و بیماری های مزمن افراد مقایسه کردند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که نوع شدید بیماری کووید-۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن مربوط به چاقی، کم تحرکی، دیابت و استعمال دخانیات است. افرادی که سبک زندگی کم تحرک یا عادات غذایی ناسالم دارند و از چندین بیماری مزمن رنج می برند بیش از دیگران در معرض پیامدهای منفی کرونا هستند.

به گفته محققان، راه مقابله با پیامدهای بیماری کووید-۱۹، ترویج سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی است. همچنین پیروی از یک رژیم غذایی سالم و پیشگیری از شروع بیماری های مزمن، خطر ابتلا به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن را کاهش می دهد.

نتایج این مطالعه در مجله آمریکایی پزشکی منتشر شد.

منبع: ایمنا