اردن برای بازگرداندن وضعیت مسجد الاقصی به در گذشته سال ۲۰۰۰ امتحان شده می‌تدریجی


به گزارش شفاف، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری رویترز عربی، برخی مسؤولان اردنی ادعا کردند کدام ممکن است امان آمادگی شخصی را برای تصور این موضوع با رژیم صهیونیستی در هفته آتی پس اجتناب کرده اند بالا ماه مبارک رمضان، به واشنگتن ادعا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفش اجتناب کرده اند این مذاکرات تصمیم گیری گام‌هایی است کدام ممکن است رژیم صهیونیستی باید برای بازگرداندن وضعیت مسجد الاقصی به شرایط ۲۲ سال در گذشته بردارد.

اردن رژیم صهیونیستی را متهم کرده کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۰ به طور پیوسته محدودیت‌هایی را برای عبادت در مسجد الاقصی اعمال کرده است.

عالی مسؤول اردنی کدام ممکن است نخواست نامش فاش شود، اظهار کرد: هدف اجتناب کرده اند امتحان شده‌های دیپلماتیک جدید معامله پایه‌های فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین جلوگیری اجتناب کرده اند فشار یک بار دیگر است.

او افزود: واشنگتن به تازگی سندی را بدست آمده کرد کدام ممکن است موضعگیری اردن را به روشنی  خاص می‌تدریجی.

نبرد‌های ۲ هفته فعلی میان فلسطینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی موجب شوک کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت گروه بین‌الملل کسب اطلاعات در مورد امکان تحریک کردن یک بار دیگر عالی نبرد فلسطینی-اسرائیلی در عمق‌تر شده است.

عالی دیپلمات غربی اظهار کرد: هدایت اردن برای ادغام کردن تشکیل کمیته مشترکی با “اسرائیل” کسب اطلاعات در مورد محل قرارگیری‌های مقدس اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیحی در بخش عجیب و غریب شهر قدس نبود.

این در حالی است کدام ممکن است برخی رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند هدایت اردن برای ادغام کردن کمیته مشترک نیز {بوده است}.

به آگاه برخی دارایی ها، امان به واشنگتن ادعا کرد کدام ممکن است “اسرائیل” باید محدودیت‌های اعمال شده بر تصمیم گیری کارگران وسط اوقاف اسلامی تکیه کن به اردن را برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این وسط اجازه مدیریت زیارت‌های غیرمسلمانان را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع عبادت آنها نشود.

رژیم صهیونیستی اتهام‌های مطرح شده اجتناب کرده اند سوی اردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی مبنی بر اینکه این رژیم قصد دارد وضعیت فعلی در اماکن اسلامی بخش عجیب و غریب شهر قدس را تنظیم دهد، رد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی است، “مدت‌ها است برپایی نماز در مسجد را برای یهودیان ممنوع کرده است”.

با این حال اردن می‌گوید، رژیم صهیونیستی ورود نمازگزاران مسلمان به مسجد الاقصی را محدود می‌تدریجی با این حال با ورود اسرائیلی‌های راست افراطی کدام ممکن است آدابشان وضعیت فعلی را تنظیم داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب هتک حرمت این محل قرارگیری مقدس می‌شود، مشکلی ندارد.

عالی مسؤول اردنی تولید دیگری نیز اظهار کرد: اردن جهت تقاضا اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی برای رعایت وضعیت تاریخی مسجد الاقصی کدام ممکن است تا پیش اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۰ برقرار بود، به رایزنی‌های مستقیم شخصی با اسرائیلی‌ها، واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری طرف‌های بین‌المللی یکپارچه می‌دهد.

رژیم صهیونیستی روز جمعه ورود غیرمسلمان‌ها به مسجد الاقصی را تا بالا ماه رمضان ممنوع کرد.