اروپا نتوانست شرکت های روسی را تحریم کند


اعضای اتحادیه اروپا به منظور کاهش خطرات مربوط به امنیت انرژی جهان، تحریم‌های دو شرکت دولتی روسنفت و گازپروم روسیه را تعدیل کردند.

شرکت های روس کوتاه امدشرکت های روس کوتاه امد

اعضای اتحادیه اروپا به منظور کاهش خطرات مربوط به امنیت انرژی جهان، تحریم‌های دو شرکت دولتی روسنفت و گازپروم روسیه را تعدیل کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تغییر تحریم ها علیه روسیه به منظور کاهش خطرات مربوط به امنیت انرژی جهان موافقت کرده اند. بر این اساس دو شرکت دولتی روس نفت و گازپروم روسیه می توانند به کشورهای ثالث نفت صادر کنند.

شرکت‌های بازرگانی مانند ویتول، گلنکور، ترافیگورا و همچنین شرکت‌های نفتی مانند شل و توتال، به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله محدودیت‌های بیمه، تجارت نفت روسیه را برای اشخاص ثالث متوقف کرده‌اند.

شرکت های اتحادیه اروپا مجاز به خرید نفت خام دریایی روسیه و صادرات آن به کشورهای ثالث هستند، اما با توجه به تغییرات تحریم های روسیه که از روز جمعه (۳۱ ژوئیه) اجرایی شد، پرداخت های مربوط به چنین محموله هایی منع نخواهد شد.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای جلوگیری از همه پیامدهای منفی احتمالی برای امنیت غذایی و انرژی جهان، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت معافیت مربوط به ممنوعیت مبادله محصولات کشاورزی و حمل نفت به کشورهای ثالث را تمدید کند. با برخی نهادهای دولتی

به گفته این منابع، محدودیت های اتحادیه اروپا باعث می شود چین و هند نفت را از طریق شرکت های تجاری خصوصی کوچکتر خریداری کنند و نفت روسیه را در مناطقی که بیمه حوادث خوبی ندارند و از کشتی های قدیمی برای انتقال آنها استفاده می کنند، تجارت کنند.