از دست دادن زندگی تدریجی تنها تالاب وسط ملت/ تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز در معرض خطر ورودی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار


به گزارش شفاف، تالاب سلحیه شناخته شده به عنوان تنها تالاب وسط ملت در جنوب غربی استان البرز قرار دارد کدام ممکن است جاذبه ای اصیل برای شخصیت گردان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰ گونه پرنده اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان {بوده است}. با این حال اکنون عالی دریاچه است. تنفس در نظر گرفتن می آید.

سلحیای مرطوب اجتناب کرده اند شمال به فرودگاه آزادی شهرستان نظرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای صالحیه، اجتناب کرده اند شرق به روستای شیخ حسن، اجتناب کرده اند جنوب به دیلر زمستان در استان البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب به روستای شهرآباد در استان قزوین متصل است.

مرگ تدریجی تنها تالاب مرکز کشور/ تهران و البرز در خطر هجوم گرد و غبار

تالاب های سلحیه در فصل خوب و دنج سال {به دلیل} ضعیف بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خواستن کشاورزان جهان به آب کدام ممکن است در نتیجه کم آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکی شد اجتناب کرده اند آب خالص شخصی محروم می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان بارندگی سالانه در اراضی سلحیه ۲۲۰ میلی متر است. جوابگوی خواستن آن نیست، بعد از همه جریان آب اجتناب کرده اند زهکش نیز در خشک شدن این پایین مرطوب موقعیت بسزایی دارد.

جهان بزرگ تالاب سالحیه روزی محل مسکن متعدد اجتناب کرده اند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوران بود، با این حال در سال های جدیدترین خشک شده است.

آب می خواست تالاب ها اجتناب کرده اند رودخانه های زیران در طلقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردان غرب سلحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودر اجتناب کرده اند زنجان تامین تبدیل می شود بعد از همه اگر این دارایی ها آبی به این تالاب ها سرازیر شود.

اگرچه تالاب ها {به دلیل} وجود آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب صحیح، اکوسیستم مناسبی به شمار می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گونه های مختلف طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانوری در آن مسکن می کنند، با این حال خشک شدن آن ها شبح بزرگی است، یعنی تحمیل کانون های ساخت کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالاب های سالحیه زیستگاه آن ها {بوده است}. {برای بسیاری} اجتناب کرده اند محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیوانات، با این حال در کل سال ها خشک شده است. در سال ۱۳۷۶ احیا کردن این تالاب ها امتحان شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا آب های مازاد رودخانه های کردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاران به این تالاب ها سرازیر شد کدام ممکن است این رویه مثمر ثمر نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو خشک شدن یکپارچه کشف شد.

حیات وحش در معرض خطر است

مرگ تدریجی تنها تالاب مرکز کشور/ تهران و البرز در خطر هجوم گرد و غبار

اگرچه قبلاً صدای شخصیت در همین جا شنیده شده است، با این حال پس اجتناب کرده اند خشک شدن این جهان تا حد زیادی شبیه به باتلاق نمک شده است.

آقای فلاح اجتناب کرده اند زیستگاه های پرانرژی نیزارآباد می گوید {در این} تالاب بسیاری از غاز، آهو خاکستری، حواصیل، غاز، غاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان مهاجر اجتناب کرده اند جمله فلامینگو، لک لک سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قو مسکن می کنند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرده اند بین گذشت اند. توسط اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری

وی ذکر شد: ضعیف آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ضعیف باران های فصلی اکنون جان این پرندگان را هدف قرار داده است.

خطر ریزگردها نهفته است

رئیس ایمنی تنظیم زیست نیزارآباد ذکر شد: همراه خود ۲ فاجعه غول پیکر زیست محیطی مواجه هستیم کدام ممکن است مجازات ها شدیدی برای شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی استان ممکن است داشته باشد.

همراه خود از دست دادن زندگی تدریجی تالاب سلحیه باید منتظر بمانیم به همان اندازه هسته تشکیل ریزگردها در همین جا تعیین کنید بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ساکنان البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه پایتخت را شبح تدریجی.

استان خزر برای همکاری

رئیس امور آب نیزارآباد ذکر شد: پیگیری های اجباری در خصوص تخصیص آب خالص اجتناب کرده اند تالاب های سلحیه استان قزوین به همت مسئولان استانی می طلبد.

آقای بشیرزاده ذکر شد: برای این منظور اقدامات خوبی {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کرده ایم به همان اندازه آب تالاب ها را اجتناب کرده اند استان تامین کنیم، با این حال این کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزوین نیز باید تامین آب تدریجی.

اصل ویژه رئیس جمهور احیا کردن تالاب سلحیه

مدیرکل ایمنی تنظیم زیست البرز ذکر شد: رئیس جمهور در نوزدهمین بازدید شخصی به استان البرز اصل ویژه ای احیا کردن تالاب ها صادر کرد به همان اندازه همراه خود بازرسی تخصصی راه رفع های صحیح برای این معضل پیدا شود.

بنا به اصل حجت الاسلام سرگردی مقرر شد کارگروه تخصصی {در این} خصوص تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای صحیح برای نجات تالاب سلحیه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شود.

وی ذکر شد: احیای باتلاق های سلحیه اجتناب کرده اند تذکر زیست محیطی فوق العاده مفید است این دلیل است استاندار البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه کرج اجتناب کرده اند رئیس جمهور تقاضا کمک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید صالحیه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شود.

این بار مسئولان به وعده شخصی حرکت خواهند کرد

به آگاه متخصصان تنظیم زیست، قرار تکل در بخش کانون های منتشر شده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، مدیریت سیلاب، جاذبه های گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به مصرف شده آب های زیرزمینی اجتناب کرده اند تولید دیگری کارکردهای مهم تالاب سلحیه است کدام ممکن است در صورت خشک شدن باید مشکل های زیست محیطی زیادی را پیش سوراخ بینی کرد.

تأمین: مهر