استاد فرهود: در سلامتی من ۲۶ ساعت از من سوال و جواب کردند


پس از انتشار خبر در فضای مجازی و اعلام برخی افراد، پروفسور داریوش فرهود دیروز ۱۷ آبان در محل کار خود حاضر نشد. در این روز ساعت ۵:۵۵ خبر مفقود شدن پدر علم ژنتیک ایران منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر پروفسور داریوش فرهود به سمت خود بازگشته است.

پروفسور فرهود در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۵:۵۵ از خانه خارج می شدم. دو نفر که لباس مشکی پوشیده بودند و شبیه ماموران بودند، خیلی گرم از من استقبال کردند و سوار ماشینم شدند. بعد مرا به جایی بردند و سوار ماشین دیگری کردند.

وی ادامه داد: حدود ۲۶ ساعت در خدمتشان بودم. با احترام زیاد پرسیدند و جواب دادند. تا آخرین لحظه نمی دانستم که این داستان به خوبی پایان خواهد یافت. آنها می خواستند بدانند که آیا من در رابطه هستم یا مشکلاتی که مطرح می کنم مشکلات معلمان است. شاید فکر می کردند از جایی الهام گرفته ام.

دکتر فرهود گفت: آنها مشکل را فهمیدند و ناهار زیادی تهیه کردند، اما من چیزی نخوردم. من یک سرباز هستم و در سلامت کامل.