استعلام مفاسا حساب بدهی مالیاتی وام ازدواج باطل شد


داوود منظور رئیس اداره کل امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: بر اساس …

استعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتفی شداستعلام مفاصا حساب بدهی مالیاتی برای وام ازدواج منتفی شد

داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به اداره کل امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

تسنیم نوشت: بر اساس ضوابط اجرایی این ماده قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است، اشخاص حقوقی (شرکت ها) مایل به دریافت مزایای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و افراد حقیقی (اشخاص) متقاضی دریافت تسهیلات هستند. بیش از ۲۰۰ میلیون تومان ملزم به ارائه استعلام بدهی مالیاتی هستند.

از آنجایی که در قانون بودجه امسال ۱۲۰ میلیون تومان وام ازدواج و ۲۴۰ میلیون تومان برای زوجین پیش بینی شده است، برخی بانک ها این مقررات را اعمال کرده اند.