استفاده از فیبر برای کاهش اشتها: تغذیه


در حال حاضر برای کاهش اشتها آب جو می نوشم. من به دنبال مکمل ها هستم زیرا عرضه جو در حال حاضر کم است. من می خواندم که اگر برای مدت طولانی این کار را انجام دهید ، برای دستگاه گوارش شما مفید نیست. من فقط نمی دانم “بلند مدت” به چه معناست. آیا باید آن را یک ماه روشن یا خاموش کنم؟ آیا تحقیقی در این زمینه انجام شده است؟ آیا کسی می تواند به مطالعه خاصی اشاره کند که به این موضوع پرداخته است یا آیا اجماع علمی وجود دارد که مردم به آن رسیده اند؟ من یک مرد 30 ساله هستم.

دیدگاهتان را بنویسید