استقلال حریفش را چهارتایی کرد
خدمه استقلال در دیداری تدارکاتی با نتیجه‌ای پُرگل فجرسپاسی را شکست داد.