اسکوچیچ از موضع خود کوتاه آمد/ ملی پوشان استقلال از فردا در اردوی تیم ملی


amyn mjdss7

خوشحالی من بخاطر بازیکناست و اینکه باشگاه در مقابل تیم ملی جبهه نگرفت وطن فروشی نکردیم حالا دوستان اینقد از اسکو انتظار دارن چرا از یحیی و بازگشت لک و عبدی انتقاد نکردن اکنجا اقتدار نمیخواست بسه هوچیگری چیزی ک خودتون ندارین از اسکو میخواین اونم مقابل ما