اعلام ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده


دقایقی قبل قرعه کشی محصولات ایران خودرو در طرح فروش ۳ ماهه و طرح مادران با حضور مراجع رسمی آغاز شد.

اعلام ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العادهاعلام ظرفیت محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده

دقایقی قبل قرعه‌کشی طرح فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو مرحله سی‌ و هفتم آغاز شد.

مراسم قرعه کشی طرح فروش “۳ ماهه” با قیمت قطعی ۴ محصول ایران خودرو ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

مشخصات متقاضیان منتخب “در طرح عادی” پس از تایید ناظرین از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو تا عصر امروز اعلام و همچنین پیامک اطلاع رسانی برای منتخبان ارسال خواهد شد.

اسامی برندگان در طرح “مادران” پس از استعلام از سازمان ثبت احوال، اطلاع رسانی خواهد شد.

منتخبان به مدت ۳ روز مهلت خواهند داشت تا به واریز، مبلغ پیش پرداخت براساس بخشنامه اقدام کنند و در صورت واریز نکردن وجه، نفرات فهرست ذخیره، جایگزین خواهند شد.

ظرفیت محصولات در طرح ویژه عموم:

 


 

تعداد شرکت کنندگان

ظرفیت

شانس برنده شدن

پارس سال ELX سفارشی XU7P

پارس سال ELX سفارشی XU7P

۱.۱۷۴.۱۸۹

۱۸۰۰

هر ۶۵۲ نفر یک خودرو

پارس سال سفارشی XU7P

پارس سال سفارشی XU7P

۹۳۷.۵۰۰ ۲۳۵۰ هر ۳۹۸ نفر یک خودرو

پارس TU5

پارس TU5

۲.۳۷۹.۰۷۹

۲۸۵۰

هر ۸۳۴ نفر یک خودرو

۲۰۷ اتوماتیک ۶ سرعته

207 اتوماتیک 6 سرعته

۶۵۷.۶۹۳

۱۲۵۰

هر ۵۲۶ نفر یک خودرو

۲۰۷ دستی سقف شیشه ای

207 دستی سقف شیشه ای

۸۷۴.۰۵۶

۱۷۵۰

هر ۴۹۹ نفر یک خودرو

مجموع ۶.۰۲۲.۵۱۷ ۱۰.۰۰۰ هر ۶۰۲ نفر یک خودرو

 

ظرفیت محصولات در طرح ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

 


 

تعداد شرکت کنندگان

ظرفیت

شانس برنده شدن

پارس سال ELX سفارشی XU7P

پارس سال سفارشی XU7P

۳۱.۵۸۹ ۱۸۰۰ هر ۱۷ نفر یک خودرو

پارس سال سفارشی XU7P

پارس سال سفارشی XU7P

۳۴.۹۸۷

۲۳۵۰

هر ۱۴ نفر یک خودرو

پارس TU5

پارس TU5

۸۵.۲۷۶

۲۸۵۰

هر ۲۹ نفر یک خودرو

۲۰۷ اتوماتیک ۶ سرعته

207 اتوماتیک 6 سرعته

۲۰.۶۶۳

۱۲۵۰

هر ۱۶ نفر یک خودرو

۲۰۷ دستی سقف شیشه ای

207 دستی سقف شیشه ای

۲۴.۰۳۶

۱۷۵۰

هر ۱۳ نفر یک خودرو

مجموع ۱۹۶.۵۵۱ ۱۰.۰۰۰ هر ۱۹ نفر یک خودرو