افزایش بیش از ۴ درصدی پیک مصرف برق در مهرماه در خوزستان.


سید مهرداد بلادی موسوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۷ ماه گذشته ۲۵ هزار و ۶۵۵ گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده که ۳۰.۵ درصد در نیروگاه های برق آبی، ۶۸ درصد در نیروگاه های سیکل حرارتی و سیکل ترکیبی و یک گیگاوات ساعت برق تولید شده است. ۵ درصد توسط نیروگاه های توزیع شده تولید و به شبکه تحویل داده شد.

وی افزود: از ۱۷ هزار و ۴۵۶ گیگاوات ساعت برق تولیدی در نیروگاه های حرارتی و گازی خوزستان، ۴۰ درصد در بخش دولتی (نیروگاه های رامین و ماهشهر) و ۶۰ درصد در بخش خصوصی (زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان) تولید شده است. و دهه فجر). .

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: مصرف انرژی در هفت ماهه امسال ۳۱ هزار و ۳۹۶ گیگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش مصرف انرژی را نشان می دهد.

خونین موسوی گفت: پیک بار در مهر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۷۵ هزار و ۲۹۵ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مهر سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: ظرفیت نیروگاه استان خوزستان در بخش انتقال ۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات است که ظرفیت بخش آب ۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات و گرما ۵ هزار و ۲۷ مگاوات است. ظرفیت بخش DG (نیروگاه با توزیع) نیز ۱۶۴ مگاوات است.

بلادی موسوی با تشکر از همکاری مشترکان در مدیریت مصرف برق گفت: شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات لازم را برای تامین برق مطمئن و پایدار همه مشترکان در تمام فصول سال اما به منظور افزایش ضریب اطمینان برق فراهم کرده است. شبکه ها و استفاده بهینه از برق، مدیریت مصرف انرژی ضروری است.