افزایش تعطیلات عید فطردر این طرح قانون تعطیلی عید سعید فطر اصلاح شده و تعداد روز‌های تعطیل آن افزایش می‌یابد.