افزایش کارکنان دولتی لغو شده است


طبق مصوبه دولت، حقوق کلیه کارکنان طرف قرارداد طبق قانون کار اعمال می شود.

افزایش گارگران دولتی لغو شدافزایش گارگران دولتی لغو شد

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگرانی که با دولت توافق کرده اند، خبر داد و گفت: از این رو حقوق تمامی کارگرانی که با دولت قرارداد دارند، پرداخت می شود. دولت طبق قانون کار اعمال خواهد شد.»

همشهری آنلاین نوشت: کیومرث سرمدی واله در تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران قراردادی بود. توسط دولت

وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها افزایش می یافت اما دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد افزایش داد.

سرمدی افزود: با امضای رئیس مجلس این موضوع به دولت ابلاغ شد و دولت نیز طرح سوال را پذیرفت و بر این اساس البته حقوق تمامی کارگرانی که با دولت قرارداد منعقد کرده اند در سال جاری اعمال خواهد شد. مطابق با قانون کار».