افزایش ۴ تا ۵ میلیونی قیمت پژو پارس / قیمت خودرو در بازار هفته گذشته تغییر کردسعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در تهران با اشاره به اینکه بازار خودرو همچنان از آرامش نسبی برخوردار است و به دلیل بی توجهی به بازار به دلیل نوسانات روزافزون، مردم به جز خریداران فوری وارد بازار نمی شوند، گفت: بازار ارز در طول هفته اخیرا منتشر شده است.