الکل به عنوان یک درشت مغذی: تغذیه


در آنجا

ببخشید اگر این زیرنویس اشتباه است ، من تازه اینجا هستم. من دوست دارم در حل مشاجره در مورد الکل به عنوان منبع یا درشت مغذی کمک کنم!

استدلال من این است که الکل انرژی را تأمین می کند ، بنابراین در برابر کالری مغذی و کالری روزانه حساب می شود.

طرف دیگر می گوید که نمی توان آن را ذخیره کرد و بنابراین قابل شمارش نیست.

در ادامه می گویم اگرچه نمی توان آن را ذخیره کرد ، اما از سوختن منابع کالری منتقل شده یا ذخیره شده جلوگیری می کند و بنابراین باید شمارش شود.

r / nutrition چه می گویید؟

خیلی ممنون.

🙂

دیدگاهتان را بنویسید