امام رضا (ع) همچنان با غرب بیگانه استحجت الاسلام ریاضت در گفتگو با آگیکا:

حجت الاسلام ریاضت در گفتگو با عقیک درباره توهین به امام رضا(ع) گفت: وظیفه ما در برابر اهانت و تخریب تبیین جهاد است.

عقیق: حجت الاسلام ریاضت در گفتگو با عقیق درباره توهین به امام رضا(ع) گفت: وظیفه ما در برابر اهانت و تخریب جهاد است.
ما نتوانسته ایم معارف اهل بیت را تبیین کنیم.

ویدئویی از این یادداشت ها را در زیر مشاهده کنید:

تعداد بازدید: ۱