امیر عبداللهیان: ایران دست هایش را به سمت خودش می کشد
حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه ایران در توئیتی درباره تقویت روابط با همسایگان خود نوشت: ایران آغوش خود را باز کرده و همسایگان خود را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و به سمت تقویت روابط با همسایگان خود حرکت می کند. ایران بر مسئولیت کشورهای منطقه در برقراری امنیت و ثبات و همکاری های سازنده و ثمربخش در راستای شکوفایی و توسعه همه جانبه اقتصادی منطقه تاکید می کند.