انتظار نداشته باشید که از دوران دبستان شروع کنید: تغذیه


من برای تکمیل کارشناسی ارشد در تغذیه بالینی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. موضوع این است که من واقعاً نمی خواهم بروم. آیا این تصویر مشکلی دارد؟ مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که در آن کار می کنم با پرداخت حدود 80 درصد شهریه موافقت کرده است. دیگر حوصله رفتن به مدرسه را ندارم. همه شما در مورد آن چه می گویید ؟؟ من قبلاً دارای مدرک کارشناسی ارشد برای برنامه کارشناسی ارشد در بهداشت عمومی هستم و مطمئن نیستم که هرگز به دانشگاه بازگردم.

دیدگاهتان را بنویسید