انتقاد تند وزیر امور خارجه عراق از ایرانفواد حسین درباره اقدام نظامی در داخل عراق گفت: قبل از اینکه در مورد مشکلات ایران و ترکیه صحبت کنیم، باید توجه داشت که روابط خوبی با این دو کشور وجود دارد و ما با این دو کشور همسایه اشتراکات زیادی داریم. پیش.