اهدای گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شعبان» به فرستاده ایران در کابلبه منصفانه گزارش خبرگزاری صراط خبرگزاری فارس در لحظه چهارشنبه (۲۵ فروردین) گزارش داد کدام ممکن است جمعی اجتناب کرده اند نمایندگان تظاهرکنندگان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، در حمایت اجتناب کرده اند وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی بین مردمان افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران. دیدار سفارت با فرستاده بهادر امینیان در حالی کدام ممکن است ایران نزاع های جدیدترین را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پاس امتحان شده هایش در حاضر شرکت ها به ساکنان افغانستان، لباس بومی افغانستان (شعبان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل اهدا کرد.

{در این} دیدار فلاح نژاد مشاور ویژه رئیس انقلاب اسلامی ایران نیز حضور داشت.

مخلوط کثیری اجتناب کرده اند ساکنان افغانستان صبح در لحظه چهارشنبه در تجمعی بین کشورهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان، چهارشنبه (۲۴ اجتناب کرده اند حمال) تجمع کردند تا نفاق دشمنان ۲ ملت را بیدار کنند.

مردمان کابل با قرائت ادعا ای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتن به سفارت ایران، حمله به مقر دیپلماسی ایران را محکوم کردند.