اولیانوف: بررسی راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران در شورای حکام امروز آغاز می شود
سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین و نماینده این کشور در مذاکرات احیای برجام اعلام کردند که راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای حکام از امروز آغاز می شود. آژانس انرژی