اگر کمتر از ۶ ساعت می خوابید بخوانیدبر اساس یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه پاریس و دانشگاه کالج لندن، بزرگسالان بالای ۵۰ سال که کمتر از ۶ ساعت در شب می خوابند در مقایسه با همسالان خود که هفت ساعت در شب می خوابند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. به جای یک بیماری مزمن

نشان داده شده است که طول مدت خواب با بیماری های مزمن فردی مرتبط است، اما تحقیقات زیادی در مورد ارتباط آن با چند بیماری، همزمانی دو یا چند بیماری مزمن وجود ندارد. دانشمندان داده های یک مطالعه کوهورت را که در سال ۱۹۸۵ تأسیس شد، بررسی کردند که مدت زمان خواب خود را در سنین ۵۰، ۶۰ و ۷۰ سال گزارش می کرد.

نتایج این نظرسنجی نشان داد که از بین ۷۸۶۴ شرکت‌کننده سالم، کسانی که در سن ۵۰ سالگی کمتر از ۶ ساعت در شب می‌خوابیدند، ۳۰ درصد بیشتر از افرادی که ۷ ساعت در شب می‌خوابیدند، در معرض خطر ابتلا به چندین بیماری بودند. این رقم در دهه ۶۰ و ۷۰ به ترتیب به ۳۲ و ۴۰ درصد افزایش یافت.

داده ها همچنین نشان داد که خواب کوتاه در سن ۵۰ سالگی خطر مرگ را تا ۲۵ درصد افزایش می دهد، عمدتاً به دلیل ارتباط آن با افزایش خطر بیماری های مزمن. همچنین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ۹ ساعت یا بیشتر خوابیدن با نرخ بالاتری از بیماری‌های مزمن متعدد مرتبط بود.

منبع: سیناپرس