باران آجری در یکی اجتناب کرده اند آزادراه های بی نظیر تهرانبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس وسط {اطلاع رسانی} پلیس راهور تهران عظیم ذکر شد: همراه خود رصدی کدام ممکن است دوم به روز اجتناب کرده اند درجه جاده های پایتخت توسط دوربین های نظارت بر بازدید کنندگان، ساعت ۰۴:۰۰ ضبط تبدیل می شود. صبح همانطور که صحبت می کنیم در محدوده بزرگراه شمالی جنوبی بزرگراه امام علی (پروز) (اجتناب کرده اند تونل شاهزاده کبیر به الصفا) اجتناب کرده اند خوب وانت، آجرکاری در تمام سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان برای دیگران وجود داشت. واژگونی اتومبیل در هر مکانی دوم

به آگاه شریفی، همراه خود ملاحظه به اهمیت موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم دید کافی رانندگان در آن نقطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف برای رانندگان عبوری همراه خود این سنگ های پرتاب شده، بلافاصله گروه پلیس اعلان قلمرو ۲۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آژیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم صوتی آغاز به کار کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بازو.. در گذشته اجتناب کرده اند حضور در این سبدها، آجرها متوقف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند دیر یا زود اجتناب کرده اند تصادف در آزادراه جلوگیری کنند.

شریفی ذکر شد: اکیپ گشت ناحیه ۲۵ پلیس راه فاطب، وانت را به محل ریزش خشت بازگرداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای قوانین، نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهانش موظف شدند به اجزا شهرداری کمک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجرها را به محل حادثه سوئیچ دهند. محدوده بار وانت • پرونده تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراجع قضایی اصلی ارجاع تبدیل می شود.

انتهای پیام/