بازگشت به عصر پول نقد؟از زمان اجرای فاز اول این طرح که در پایان سال ۱۳۹۸ با هدف وضع مالیات بر حساب‌های دارای درگاه پرداخت و دستگاه‌های POS آغاز شد، تقاضا برای استفاده از ابزارهای فین‌تک کاهش چشمگیری داشته است. بنابراین گزارش شاپرک، تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیک (شامل فروشگاهی، کارت اینترنت و موبایل) در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۲۰.۵ درصد کاهش داشته است.