بالا کار صالح العامری در کمیته سراسری المپیک؟مونتاژ کمیته سراسری المپیک هشتم اسفندماه سال قبلی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند انتخاب ها، موکول شدن انتخابات این کمیته اجتناب کرده اند فصل بهار به ورزشی های آسیایی بود کدام ممکن است اوایل شهریور ماه بلند مدت به بالا می رسد. بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجوز این کمیته، رئیس آن شاهزاده رضا صالحی امیری، حداقل به همان اندازه مهرماه در سمت ریاست جمهوری باقی خواهد ماند، بجز {در این} مدت اتفاقات عکس رخ دهد.