بدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاک ترین خرید و فروش چیست؟حجت الاسلام علوی تهرانی:

علوی تهرانی همراه خود خاص اینکه تکل لقمه حلال کار سختی است، ذکر شد: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرمایند: روزی می رسد کدام ممکن است مردمان جز ربا نمی خورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خودشان ربا نخورند اموالشان گرد و غبار تبدیل می شود. اجتناب کرده اند ربا. .

عقیق: حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر(ع)پ) وی به ایراد سخنرانی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در خاص فراهم می کند حصول حکمت الهی به قوانین سوم کسب لقمه حلال ردیابی می کنیم. پیامبر اکرم (س) یکی اجتناب کرده اند احکام خرید و فروش را حلال شدن اشاره کردن کردند. ذکر شد: پاک ترین کار، کار خرده فروشان است کدام ممکن است در بیع به هنگام اعلام کردن به این نکته ملاحظه می کنند کدام ممکن است دروغ نمی گویند. قابل اعتقاد دراز می کشند، خیانت نمی کنند، وقتی قولی داده تبدیل می شود کاهش یافته است می دهند، تخلف نمی کنند، اگر تاجر بدهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول دارد، با بیرون معطلی بدهی را می دهد، اگر کسی به تاجر بدهکار است، موضوع را قابل توجه نمی گیرد. تاجر هنگام کالا زیاده روی نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجر هنگام کسب، محکومیت او فروشنده را نمی کشد، او خواهد شد.

صحبت با توجه به ملاحظه به مصرف کردن غذای حلال ممنوع اجتناب کرده اند دیدگاه قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجنسگرایان معصومه مقدس (س) فرمود: پیامبر اکرم (ص)س) فرمودند: بر هر خانم و مرد مسلمانی واجب است کدام ممکن است اگر درآمد حلال باشد جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو تدریجی فقه خوب حرفه ملت در هر مورد دیگر در ورطه نابودی فرو خواهد سر خورد. در حال مرگ اول ربا است. یکی اجتناب کرده اند رمزهای رفتن این قبلا دسترس در بازار بود، همین تخفیف گر آن اجتناب کرده اند علما درس گرفتند. به این انجمن بازار، مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده سه ستون بودند. پس اگر بخواهید درامد حلال داشته باشید حتما همراه خود اشکال مواجه خواهید شد خوب حرفه خودت یاد بگیر

علوی تهرانی همراه خود استناد به روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم.س) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم).س) گفتند: بندگی خدا هفتاد است. بهتر از کسب حلال است. اجتناب کرده اند حلال بپرس عبادت مقام گاز ماشین را دارد، اگر بنزین ماشین خواهید کرد خالص نباشد تولید دیگری عبادات خواهید کرد را به مکان تعطیلات نمی رساند. پیامبر اکرم (س) گفتند: اگر لقمه ای ممنوع چهل روز نمازش را قبول مکن. امام باقر(پ) گفتند: اگر پول اجتناب کرده اند ممنوع مناسک حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره را انجام دهید Dulcet اجتناب کرده اند او رحمت نمی پذیرند. در قرآن کریم آمده است کدام ممکن است هر کس همراه خود شخصی کار تدریجی ده برابر پاداش می‌گیرد. پیامبر اکرم (س) گفتند: همراه خود گاز عبادت کن ممنوع ماندن روی آب معادل جمع کردن خانه است. وقتی نمی توانی ساختمانت را طوری بسازی کدام ممکن است نتوانی اجتناب کرده اند آن نگهداری کنی، این چیزی نیست کدام ممکن است همراه خود خودت به قیامت ببری به همان اندازه ده برابر بشماری.

این کارشناس مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص مشخصه های لقمه حلال ذکر شد: اولاً: استجابت دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است تمایل دارد دعایش مستجاب شود باید وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدش حلال باشد. دوم روشن جمع کردن دل به منظور که اگر انسان چهل روز حلال بخورد خداوند دل او را نورانی تدریجی. قرآن کریم می فرماید کدام ممکن است خداوند آفتاب آسمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین است. دل خانه خداست. این آفتاب اجتناب کرده اند طریق لقمه مشروع می آید، اگر دل انسان نورانی شد، یعنی خدا در آن خانه است، ۹ شیطان، ۹ دنیا، ۹ شهوت، ۹ مشهور، خدا در آن خانه است.

وی افزود: اگر کسی غذای حلال بخورد، معادل رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند جدا بزرگراه رفتن می تدریجی.

علوی تهرانی همراه خود ردیابی به صفات صراط ذکر شد: تاریک تر اجتناب کرده اند شب. باریک تر اجتناب کرده اند مو، محکم تر اجتناب کرده اند شمشیر. داغتر اجتناب کرده اند شومینه، لغزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزنده است. اجتناب کرده اند تولید دیگری ثمرات روز شرعی اینجا است کدام ممکن است ثواب شهید داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس برای زمانی شرعی امتحان شده تدریجی شهید به او اجر می دهد. هر کدام ممکن است لقمه مشروع بخواهد خداوند در قیامت او را همراه خود رحمت شخصی می بیند. وقتی خداوند همراه خود رحمت به کسی ظاهر شد می تدریجی به هیچ وجه مجازات نمی شود. بعد اجتناب کرده اند برزخ وارد قیامت می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز آن پنجاه هزار سال است. پیامبر اکرم (س) گفتند: انسان حاضر است تمام مال شخصی را بدهد، به همان اندازه دوم ای برگردد. چرا اکنون وقتی جایگزین دارید کاری را کدام ممکن است می خواهید انجام دهید انجام نمی دهید؟ اگر کسى غذاى حلال به کف دست آورد، به صف انبیا مى پیوندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب انبیا را به او مى دهند. آنها هر هشت دروازه بهشت ​​را باز می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خواهید کرد می خواهند کدام ممکن است اجتناب کرده اند هر دری کدام ممکن است می خواهید گشت و گذار کنید. امام صادق (پ) گفتند: حصارکشی در درگیری آسانتر اجتناب کرده اند لقمه حلال است.

این کارشناس مذهبی ذکر شد: لقمه حلال دردسرساز است. خوب حرفهربا است. امام باقر(پ) گفتند: ربا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربا در گناه مساوی است. امام صادق (پ) گفتند: در شاهدانه خدا سه دسته است: مردی کدام ممکن است دامن شخصی را لکه ننداخت، مردی کدام ممکن است خارش را همراه خود ربا نمالید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردی کدام ممکن است میان آن ۲ وساطت نکرد. حضرت رضا (پ) گفتند: ربا ممنوع ربا اجتناب کرده اند گناهان کبیره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به آن است وعده شومینه داده است، در هر کتاب آسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زبان هر پیامبری اجتناب کرده اند ربا به خدا پناه می برم. ممنوع او هست.

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله فرمودند: روزی می رسد کدام ممکن است مردمان جز ربا نمی خورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خودشان ربا نخورند، پولشان گرد و غبار ربا تبدیل می شود. قرآن کریم می فرماید: اى کسانى که ایمان معرفی شده است اید اجتناب کرده اند مخالفت همراه خود خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بترسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربا را رها کنید اگر ایمان دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر درگیری را بر شخصی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر واگذار نکنید.

تأمین: مهر