بدهی ملی چقدر است؟


بررسی وضعیت بدهی ها و مطالبات دولتی نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان …

بررسی وضعیت بدهی ها و مطالبات دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها و مطالبات در پایان بهار امسال نسبت به پایان سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، گزارش بدهی دولت نشان می دهد که میزان این بدهی ها در ۸ اسفند بالغ بر ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که در ۱۰ خرداد ماه سال جاری با بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۳۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات دولت در ۱۰ خرداد ماه سال جاری بیش از ۶۳۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۸ اسفند سال گذشته با افزایش ۱۹۷۰ میلیارد تومانی مقایسه شده است.

مازاد بدهی بر مطالبات دولت در ۳۱ خرداد ماه سال جاری ۷۴۲ هزار میلیارد تومان، ۸ اسفند سال گذشته ۷۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

بر این اساس میزان بدهی بنگاه های دولتی در ۳۱ خردادماه سال جاری بالغ بر ۱۴۵۱ هزار میلیارد تومان و در ۸ اسفند سال گذشته بالغ بر ۱۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. مطالبات بنگاه های دولتی نیز با کاهش ۶۴۰ هزار میلیارد تومانی از ۱۱۰۴ هزار میلیارد تومان در ۸ اسفند سال گذشته به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان در ۳۱ خرداد ماه سال جاری کاهش یافت.

بر این اساس ۵۹ درصد بدهی بنگاه های دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی)، ۲۴ درصد به موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۱۷ درصد به اشخاص حقوقی و تعاونی خصوصی است. از سوی دیگر، جمع بندی بدهی های دولت حاکی از آن است که ۵۰ درصد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، ۲۳ درصد به موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۲۷ درصد مربوط به بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است.

از سوی دیگر ۹۶ درصد مطالبات بنگاه های دولتی از اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳ درصد از موسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی و ۷ درصد از بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) است. همچنین ۵۷ درصد وام های دولتی از سوی اشخاص حقوقی و تعاونی، ۳۵ درصد از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) و ۸ درصد از سوی مؤسسات و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

میزان بدهی نقدینگی دولت

بر این اساس تا ۳۱ خرداد ماه سال جاری، بدهی نقدی دولت (نوعی بدهی دولتی که به صورت اوراق بهادار و قابل معامله در بازار سرمایه است) بالغ بر ۴۰۸ هزار میلیارد تومان و میزان بدهی های غیرنقد است. بالغ بر ۹۶۹ هزار میلیارد تومان است در حالی که این بدهی ها در مدت مشابه سال گذشته ۳۱۷ معادل ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

آخرین وضعیت اوراق، سود بین بانکی و اسناد خزانه

طبق آمار از ابتدای سال جاری تا تاریخ ارائه گزارش، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تعهدات اوراق دولتی در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است. بنابراین، مبلغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات اوراق با ضمانت نامه دولتی تا پایان سال ۱۴۰۶، ۵۳۸ هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آخرین اطلاعات، میانگین موزون نرخ سود در بازار بین بانکی در هفته منتهی به ۷ مهرماه امسال ۲۰.۸۶ درصد بوده که نسبت به هفته قبل ۳۰۰ درصد و نسبت به ماه قبل ۸۰۰ درصد کاهش داشته است.

بر اساس آخرین اطلاعات، شاخص اسناد خزانه اسلامی ارز ایرانی به ۲۴۴.۱۸ واحد رسید. بازدهی سبد اوراق قرضه خزانه دولت در هفته و ماه گذشته بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که بازدهی شاخص کل صکوک فرابورس طی هفته گذشته ۲۶ درصد و در ماه گذشته ۱.۰۶ درصد بوده است.

بانک مرکزی، بانک ها و بانک ها در هفته گذشته بیشتر خریداران اوراق بدهی بودند و بانک مرکزی نیز در بازار بدهی ۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال خریدار خالص بود. همچنین وزارت اقتصاد مبلغ ۲۴.۸۵۵ میلیارد ریال از طرف دولت از طریق اوراق بهادار اسلامی تامین نقدینگی کرد.